Categorieën

Bestuur van de Pareldagen Vasse

Van links naar rechts:

  • Cees Raanhuis
  • Lex Lansink (voorzitter)
  • Roy von Piekartz (penningmeester)
  • Rifka Schepers
  • Regina Wesselink
  • Marieke Hesselink (secretaris)
  • Alfons Booyink
  • Vincent Booyink
  • Roelof Steringa
  • Niels ter Braak 
Foto

Achtergrond Pareldagen

Van oudsher kermis en feest in Vasse

Het eerste dorpsfeest in Vasse werd in 1956 (!) al georganiseerd door de ABTB, de Jonge Boeren, de Tuinders Bond en de KAB. Door de jaren heen namen ondernemers, de muziek, en SVVasse het organiserende stokje over. Begonnen als oogstdanksfeest, was het recept steeds soortgelijk: Er was muziek, er was kermis en het hele dorp liep uit. 
 

Oprichting Pareldagen

In 1990 hebben enkele verenigingen in het dorp de koppen bijeen gestoken om te kijken of ze het dorpsfeest bestuurlijk konden overnemen. Dat kon. Drie lokale verenigingen (SVVasse, de Spekscheeters en Moat40) hebben elk een aantal bestuurders naar voren geschoven die samen de kermis gingen organiseren. Deze bestuurders hebben samen de naam Pareldagen gekozen en de stichting Pareldagen Vasse opgericht. Vanaf dat moment stelt de Pareldagen zich ten doel elk jaar een feest met kermis te organiseren voor Vasse, Mander en Hezingen.
 

Geen winstoogmerk

De Pareldagen is een stichting. Dat betekent dat de Pareldagen geen winstoogmerk heeft. Eventuele winst die de Pareldagen maakt wordt, naast een kleine reserve voor eventuele calamiteiten, via een ‘koppensysteem’ uitgekeerd aan verenigingen in Vasse. Dat koppensysteem houdt in dat verenigingen uit het dorp vrijwilligers sturen die helpen met bardiensten, opbouw en andere hand- en spandiensten. Voor deze ‘arbeid’ ontvangen de verenigingen per geleverde vrijwilliger een bijdrage voor de verenigingskas. Hoe hoog de bijdrage is, is afhankelijk van het aantal geleverde vrijwilligers en de behaalde omzet min de gemaakte kosten.
 

Organisatie nu onafhankelijk

Na de oprichting van de stichting is er door de jaren heen wel het een en ander veranderd. Inmiddels zijn er al veel bestuursleden gewisseld, waarbij de binding met de oorspronkelijke verenigingen weer is losgelaten. Het bestuur werkt nu volledig zelfstandig en onafhankelijk. Met de diverse verenigingen worden nog wel warme banden onderhouden en ook het koppensysteem is nog in gebruik. De organisatie heeft de afgelopen jaren ook de nodige professionalisering doorgemaakt. Dat moest wel, zowel de techniek als de overheid stelt steeds meer eisen aan het organiseren van evenementen. Milieuvereisten, bewaking inhuren, vergunningen, verzekeringen en calamiteitenplannen zijn tegenwoordig vaste agendapunten bij de vergaderingen.
 

Programmaontwikkeling

Ook het programma verandert jaarlijks. Vaste ingrediënten zijn en blijven de feestavonden met muziek in de tent. En de kermis natuurlijk. Verder is er een sportief element in de vorm van een toernooi of zeskamp, bedrijvenuurtje, een kindermiddag en een seniorenmoment. De Pareldagen probeert zo het feestweekend aantrekkelijk te houden voor jong en oud. Heel Vasse, Mander en Hezingen is en blijft welkom in de tent van de Pareldagen.